Random Number Generation

Въведение Генерирането на случайни числа, посредством изчислителни “генератори”, е една много важна задача, която всеки програмист трябва да отдаде нужното и задълбочено внимание. В повечето случаи на един софтуерен инженер му се налага да използва под една или друга форма някакъв набор от случайни стойности във своите програми, поради ред на брой причини. Според мен … Continue reading